BannerBanner

Добре дошли на уебсайта за подкрепа на пациенти, приемащи лечение за заболяването плакатен псориазис от Ю СИ БИ!

Този уебсайт е предназначен само за пациенти, на които е предписано това лечение.

Започването на нова терапия, може да породи много въпроси. Можете да разчитате на подкрепа още от момента, в който Ви бъде предписана тази терапия.

На този уебсайт ще намерите инструкции за употреба , отговори на често задавани въпроси и други материали, които могат да Ви помогнат при започване на тази терапия.

Аз съм пациент/ка, на когото/ято е предписано лекарство на Ю СИ БИ

Изписан върху дясната част на кутията на лекарството
Как да открия своя код?

За да получите достъп до уебсайта, въведете кода, който е изписан върху дясната част на опаковката на лекарството.

Аз съм медицински специалист

Търся по-подробна информация за тази терапия. Моля, обърнете се към представителството на Ю СИ БИ в България. Посетете уебсайта на Ю СИ БИ България.

Аз не съм пациент

Не ми е предписвано лекарство на Ю СИ БИ, но искам да науча повече за псориазиса. Посетете уебсайта на UCBCares® за Псориазис.

Информацията, съдържаща се на тази страница, е само за образователни цели и не е предназначена да замести медицинските съвети. Ако имате някакви въпроси, консултирайте се с Вашия медицински специалист.

Инициативата е на Ю СИ БИ.

Съобщаване на нежелани лекарствени реакции

В случай на нежелана лекарствена реакция, моля да информирате Вашия лекар, фармацевт, медицинска сестра или Изпълнителната агенция по лекарствата чрез онлайн формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции на https://www.bda.bg или на: ул. Дамян Груев № 8, 1303, гр. София Р. България, тел.: + 359 2 8903 417, факс: + 359 2 8903 434, e-mail: bda@bda.bg. Можете да съобщите и за нежелани лекарствени реакции, които не са описани в листовката. Като ни информирате за нежелани лекарствени реакции, Вие ни помагате да съберем повече данни относно безопасността на нашите лекарства. Всички лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с Общия регламент относно защита на данните (GDPR) и спазване на поверителността.


BG-BK-2300005 - Дата на изготвяне: ноември 2023